สายที่3

สายที่3

สายที่ 3 ชั้นที่ 4-5

(ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม  ควรคะนอง 3.4.1 (ญ) สุมาลี  (จารุจินดา)  +  ประเสริฐ  ทานผล 3.4.2 (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา  +  ประเสริฐ (ชลันทร) มีบุตร 1 คน 3.4.(3.3.3)/1 1. (ช) กิจจา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.3)/1) (ญ) วัชรี (จารุจินดา)  +  กฤษฎา มีศิริ มีบุตร 2 คน 3.4.(3.3.3)/2 1. (ช) กฤต มีศิริ 2. (ช) กลวัชร มีศิริ (ช) วัชระ จารุจินดา  +  กันยารัตน์ (หฤชัยงาม) มีบุตร-ธิดา 2 […]

สายที่3

สายที่ 3 ชั้นที่ 3-4

(ช) บัญญัติ จารุจินดา + สายทอง (ศิริสถิตย์)  มี บุตร-ธิดา 3 คน 3.3.2 1. (ญ) จงกล จารุจินดา (3.4.1) 2. (ญ) สุมาลี จารุจินดา (3.4.2) 3. (ช) เบ็ญจางค์ จารุจินดา (3.4.3) (ช) ชรินทร์ จารุจินดา + วชิรา (พลรัตน์) มีบุตร-ธิดา 4 คน 3.3.3 1. (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/1 2. (ญ) วัชรี จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/2 3. (ญ) วริทธิ์ตา จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/3 4. (ช) วัชระ จารุจินดา

สายที่3

สายที่ 3 ชั้นที่ 2-3

(ช) เขียน จารุจินดา มีภรรยา 2 คน มี บุตร-ธิดา 5 คน 3.2.1 +  ทองคำ (รุ่งเรือง)        มีบุตร-ธิดา 2 คน 1. (ญ) ประชุม จารุจินดา (3.3.1) 2. (ช) บัญญัต จารุจินดา (3.3.2) +  กิมไล้ (………….)     มีบุตร 3 คน 3. (ช) ชรินทร จารุจินดา (3.3.3) 4. (ช) ชลิต จารุจินดา (3.3.4) 5. (ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา (3.3.5) (ช) เรือตรี พิศ จารุจินดา รน. 

สายที่3

สายที่ 3 ชั้นที่ 1

ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทธยาน   ( ถม    จารุจินดา ) มีภรรยา 3  คน มีบุตร-ธิดา  9 คน ดังนี้ + จันทร์  (วรวิเศษ)   มีบุตร  1 คน 1. (ช) เขียน จารุจินดา (3.2.1) + หม่อมราชวงศ์  เผื่อน (………….)   มี บุตร-ธิดา  6 คน 2. (ช) เรือตรีพิศ จารุจินดา  รน (3.2.2) 3. (ญ) แถบ จารุจินดา (3.2.3) 4. (ช) แถว จารุจินดา (3.2.4) 5. (ญ) ริ้ว จารุจินดา (3.2.5) 6. (ญ)

Scroll to Top