รักเกียรติ “จารุจินดา”
อย่าพาชั่วกลั้วมลทิน
รักชาติและแดนดิน
อย่าฝืนบทข้อกฎหมาย

รักบุญจงหลีกบาป
อย่าหยามหยาบรักษากาย
รักสุขหวังสบาย
อย่าลืมสร้างกุศลทาน

สายสกุล

จารุจินดา

Scroll to Top