ลำดับการสืบสกุล

 • เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์
  (หม้อ)
  เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง
  ในรัชกาลที่ ๑
  • เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์
   (ทองดี)
   เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง
   ในรัชกาลที่ ๑
   • พระยามหาอำมาตย์
    (จุ้ย)
    รับราชการ
    กระทรวงมหาดไทย
    • พระยาเทพวรชุน
     (อ้น)
     ปลัดทูลฉลอง
     กระทรวงกลาโหม
     • จมื่นราชนาคา
      (พิณ)
      ปลัด
      กรมพระคลังสินค้า
      • พระยาเพชรพิไชย
       (ทองจีน)
       จางวาง
       กรมล้อมพระบรมมหาราชวัง
      • คุณหญิงเพชรพิไชย
       (เย็น)
       • พระยารัตนสมบัติ
        (แป๊ะ)
        ต้นสายสกุลที่ ๑
       • พระยาเทพอรชุน
        (เจ๊ก)
        ต้นสายสกุลที่ ๒
       • พระอภิรักษ์ราชอุทยาน
        (ถม)
        ต้นสายสกุลที่ ๓
       • เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย
        (พร)
        ต้นสายสกุลที่ ๔
       • พระยาศรีธรรมศุภราช
        (เจริญ)
        ต้นสายสกุลที่ ๕
Scroll to Top