ประวัติบุคคลสำคัญสายที่5

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่5

เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา )

เรือเอกหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา ) เป็นบุตร พระยาศรีธรรมศุภราช ( เจริญ จารุจินดา ) และ คุณหญิงเล็ก ศรีธรรมศุภราช ( อมาตยานนท์ ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๔๖ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๘ คน พี่น้องร่วมบิดา ๘ คน ประวัติการศึกษาและการรับราชการ พ.ศ. ๒๔๕๕ เรียนโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ๓ ปี สอบได้ชั้น ประถม ๓ พ.ศ. ๒๔๕๘ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ๓ ปีครึ่ง สอบได้ชั้น ม.๓ พ.ศ. ๒๔๖๑ ไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ โดยทุนส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องศึกษาภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเข้าเรียนโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ใช้เวลาการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานถึง […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่5

ร้อยเอก ขุนจินดายุทธวิตต์ ( ฤกษ์ จารุจินดา )

ร้อยเอก ขุนจินดายุทธวิตต์ ( ฤกษ์ จารุจินดา ) เป็นบุตรพระยาศรีธรรมศุภราช ( เจริญ  จารุจินดา ) และคุณหรุ่น จารุจินดา เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๓๖ มีพี่น้องร่วมบิดา ๑๖ คน เมื่อคลอดแล้วประมาณ ๓ – ๔ เดือน ผู้มารดาได้พาเข้าไปอยู่กับเจ้าจอมลิ้นจี่ ในรัชการที่ ๕ ( ธิดาพระยาเพชรพิไชย และคุณหญิงเย็น เพชรพิไชย ) ซึ่งมีศักดิ์เป็นอา ในพระบรมมหาราชวัง ได้เรียนหนังสือในพระบรมมหาราชวัง ประวัติการศึกษาและการรับราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงได้ออกจากพระบรมมหาราชวัง โดยมาบรรพชาเป็นสามเณร อยู่ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม โดยพระธรรมปาโมกข์ ( ถม ) เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌายะ เมื่อบวชแล้วอยู่ในความปกครองของพระมหาแจ่ม ( ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )

Scroll to Top