ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

ศาสตราจารย์ โชค  จารุจินดา

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา เป็นบุตรของ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงชอุ่ม สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( คุปตารักษ์ ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน พี่น้องร่วมบิดา ๗ คน การศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๓ เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๖ เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ พ.ศ. ๒๔๗๑ เข้าโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ ใน พ.ศ. ๒๔๗๓ พ.ศ. ๒๔๗๔ เข้าเรียนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จนถึง พ.ศ. […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ( หยู่   จารุจินดา )

พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ( หยู่ จารุจินดา ) เป็นบุตรของ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ๒ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑๐ คน การรับราชการ สอบถามทายาทแล้วหาไม่ได้ ทราบแต่เพียงว่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เคยรับราชการตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๓ ( ลพบุรี ) ครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ ( บางซื่อ ) และเป็นราชองค์รักษ์เวรในรัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกจากราชการรับบำนาญเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ได้สมรสกับคุณวงษ์ (สงวนวงษ์ ) มีบุตรและธิดา ๔ คน ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา )

หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา ) เป็นบุตร เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ๒ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑๐ คน การรับราชการ พ.ศ. ๒๔๕๑ เริ่มรับราชการเป็นนายทะเบียนบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ระยะหนึ่ง แล้วเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ พ.ศ. ๒๔๗๔ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ย้ายไปรับตำแหน่งปลัดจังหวัดชัยนาท แล้วย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดปทุมธานี รับราชการได้ประมาณ ๒๕ ปีเศษ ได้ลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๔๘๐ พอลาออกจากราชการปีกว่า

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ ( วงศ์ จารุจินดา )

มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ ( วงศ์ จารุจินดา ) เป็นบุตรเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๗ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑๐ คน การศึกษา พ.ศ. ๒๔๓๔ เมื่ออายุ ๗ ปี เริ่มเรียนอักษรไทยอยู่กับบ้าน ตามแบบเรียนอย่างเก่า ( มูลบทบรรพกิจ ) พ.ศ. ๒๔๓๘ ออกไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ณ เมืองปีนัง เรียนอยู่ ๖ ปี กลับเข้ามากรุงเทพฯ เรียนหนังสือไทยเพิ่มเติมกับพระยาอิศรพันธ์โสภณ ( ม.ร.ว.หนู ) พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้เข้าเป็นนักเรียนกฎหมายและเข้ารับราชการเป็นล่ามในกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๔๔๘

Scroll to Top