ประวัติบุคคลสำคัญสายที่3

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่3

คุณเขียน  จารุจินดา

คุณเขียน จารุจินดา เป็นบุตรของ ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) และคุณจันทร์ จารุจินดา ( วรวิเศษ ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๓๕ มีพี่น้องร่วมบิดา ๒ คน การศึกษา คุณเขียน จารุจินดา เริ่มเรียนหนังสือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นหนังสือไทยและโรงเรียน กรมหลวงวงเสรษฐ วัดปรินายก กรุงเทพฯ สอบไล่ได้ชั้นประถม ๓ การรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกในพระบรมมหาราชวัง เมื่อได้สมรสกับ คุณทองคำ จารุจินดา ( รุ่งเรือง ) ซึ่งรับราชการอยู่แห่งเดียวกัน จึงลาออกจากราชการด้วยกัน ไปรับราชการเป็นนายสิบตำรวจ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๐ ออกจากราชการเมื่อใดไม่ปรากฏ หลังจากนั้นเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย มีประวัติดังนี้ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๘ สารวัตรอำเภอสามพราน […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่3

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น  จารุจินดา )

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น จารุจินดา ) เป็นบุตร ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) มารดาไม่ทราบชื่อ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑ คน การรับราชการ พ.ศ. ๒๔๓๖ แรกเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ พ.ศ. ๒๔๔๐ สอบไล่ได้ชั้นสูงสุด เป็นที่ ๑๐ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๔๒ ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยตรี ๘ กรกฎาคม ๒๔๔๕ ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก พฤษภาคม ๒๔๔๘ เป็นปลัดกองโรงเรียนทหารบก ๑๐

Scroll to Top