ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

คุณเอื้อ  จารุจินดา

คุณเอื้อ จารุจินดา เป็นบุตรพันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา ) และคุณเผื่อน จำเริญพลรบ (วราห์สิน) เกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๕๖ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน และพี่น้องร่วมบิดา ๓ คน การศึกษา คุณเอื้อ จารุจินดา ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนประถมวัดหัวลำโพง จนจบชั้น ป.๓ จึงไปเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมแล้ว ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จเป็นธรรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นปี ๒๔๘๒ การรับราชการ ๒๐ เมษายน ๒๔๘๓ อัยการฝึกหัด กองคดี กรมอัยการ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๓ อัยการผู้ช่วย จังหวัดนครราชสีมา ๑๕ มกราคม ๒๔๘๖ อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐ อัยการจังหวัดกระบี่ ๓๐ […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

คุณเติม จารุจินดา

คุณเติม จารุจินดา เป็นบุตร พันตรีพระจำเริญพลรบ (แฐม จารุินดา) และคุณเผื่อน จำเริญพลรบ (วราห์สิน) เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน พี่น้องร่วมบิดา ๓ คน การศึกษา เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกอยู่กับบ้าน โดยพี่ชายต่างมารดา (ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์) เป็นผู้สอนให้ ต่อมาจึงได้เข้าโรงเรียนวัดหัวลำโพง เมื่อสอบ ป.๓ ได้ ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา การรับราชการฃ ๑ เมษายน ๒๔๗๔ เสมียนตรีเรือนจำ กองลหุโทษ ๑๘ เมษายน ๒๔๗๔ ปลัดซ้ายอำเภอสะบารัง (ปัจจุบัน คืออำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) ๑ ธันวาคม ๒๔๗๔ เสมียนเอก เรือนจำกองมหันตโทษ จังหวัดนนทบุรี ๑ มีนาคม ๒๔๗๗ เสมียนอันดับ ๓

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ จารุจินดา)

ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ จารุจินดา) เป็นบุตรคนเดียวของพันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา) กับ คุณน้อม (จารุจินดา) มีพี่น้องร่วมบิด ๕ คน การศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่ออายุ ๑๒ ปี ได้เข้าศึกษาวิชาทหาร ณ สำนักโรงเรียนนายร้อยทหารบก สอบไล่ได้ชั้นสูงสุดของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๕ การรับราชการ ได้เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งหน้าที่ผู้บังคับหมวด ในกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ (ลพบุรี) ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๙ ย้ายไปเป็นนายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารปืนใหญ่ สอบจบหลักสูตรได้เป็นที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๔๗๑ ย้ายไปประจำกองพันที่ ๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ (นครราชสีมา) ๑ เมษายน ๒๔๗๒ เป็นนายทหารคนสนิทผู้บังคับบัญชากองพันที่ ๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ (นครราชสีมา) ๑

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

พันตรี  พระจำเริญพลรบ ( แฐม  จารุจินดา )

พันตรี พระจำเริญพลรบ ( แฐม จารุจินดา ) เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลโท พลเรือตรีพระยาเทพอรชุน ( เจ๊ก จารุจินดา ) และคุณหญิงสาย เทพอรชุน ( จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๒ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๑ คน การศึกษา พ.ศ. ๒๔๓๑ ขณะเมื่ออายุได้ ๘ ปี ( พ.ศ. ๒๔๓๑ ) ท่านผู้บิดา ได้นำตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร ) พ.ศ. ๒๔๓๘ เข้ารับการศึกษานโรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๓๘ พ.ศ. ๒๔๔๓ เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ตำแหน่งนักเรียนนายร้อย การรับราชการ

Scroll to Top