ประวัติบุคคลสำคัญสายที่1

อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง จารุจินดา )

อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง จารุจินดา ) เดิมชื่อ สำลี เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณเปลี่ยน เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 11 ปีขาล พ.ศ. 2421 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 1๒ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๙ คน การรับราชการ กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี มีภรรยา ๒ คน คุณแดง ( จารุจินดา ) มีธิดา ๑ คน คุณปรุง ( โอชาโย ) มีธิดา ๑ คน หลวงสิทธิพัฒนการี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2503 […]