อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง จารุจินดา )

อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี ( สำเริง จารุจินดา ) เดิมชื่อ สำลี เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณเปลี่ยน เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 11 ปีขาล พ.ศ. 2421 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 1๒ คน
มีพี่น้องร่วมบิดา ๙ คน

การรับราชการ

กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

อำมาตย์ตรี หลวงสิทธิพัฒนการี มีภรรยา ๒ คน

      1. คุณแดง ( จารุจินดา ) มีธิดา ๑ คน
      2. คุณปรุง ( โอชาโย ) มีธิดา ๑ คน

หลวงสิทธิพัฒนการี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2503 รวมอายุได้ประมาณ 82 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดลำปาง

Scroll to Top