ประวัติบุคคลสำคัญสายที่5

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่5

เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา )

เรือเอกหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา ) เป็นบุตร พระยาศรีธรรมศุภราช ( เจริญ จารุจินดา ) และ คุณหญิงเล็ก ศรีธรรมศุภราช ( อมาตยานนท์ ) เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2446 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน พี่น้องร่วมบิดา 8 คน ประวัติการศึกษาและการรับราชการ พ.ศ. 2455 เรียนโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ 3 ปี สอบได้ชั้น ประถม 3 พ.ศ. 2458 โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 3 ปีครึ่ง สอบได้ชั้น ม.3 พ.ศ. 2461 ไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ โดยทุนส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องศึกษาภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเข้าเรียนโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ใช้เวลาการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานถึง […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่5

ร้อยเอก ขุนจินดายุทธวิตต์ ( ฤกษ์ จารุจินดา )

ร้อยเอก ขุนจินดายุทธวิตต์ ( ฤกษ์ จารุจินดา ) เป็นบุตรพระยาศรีธรรมศุภราช ( เจริญ  จารุจินดา ) และคุณหรุ่น จารุจินดา เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2436 มีพี่น้องร่วมบิดา 16 คน เมื่อคลอดแล้วประมาณ 3 – 4 เดือน ผู้มารดาได้พาเข้าไปอยู่กับเจ้าจอมลิ้นจี่ ในรัชการที่ 5 ( ธิดาพระยาเพชรพิไชย และคุณหญิงเย็น เพชรพิไชย ) ซึ่งมีศักดิ์เป็นอา ในพระบรมมหาราชวัง ได้เรียนหนังสือในพระบรมมหาราชวัง ประวัติการศึกษาและการรับราชการ พ.ศ. 2448 จึงได้ออกจากพระบรมมหาราชวัง โดยมาบรรพชาเป็นสามเณร อยู่ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม โดยพระธรรมปาโมกข์ ( ถม ) เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌายะ เมื่อบวชแล้วอยู่ในความปกครองของพระมหาแจ่ม ( ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )

Scroll to Top