ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา )

หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา ) เป็นบุตร เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2429 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 10 คน การรับราชการ พ.ศ. 2451 เริ่มรับราชการเป็นนายทะเบียนบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2451 ระยะหนึ่ง แล้วเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ จนถึง พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2474 ต่อมาปี พ.ศ. 2474 ย้ายไปรับตำแหน่งปลัดจังหวัดชัยนาท แล้วย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดปทุมธานี รับราชการได้ประมาณ 25 ปีเศษ ได้ลาออกจากราชการ พ.ศ. 2480 พอลาออกจากราชการปีกว่า […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ ( วงศ์ จารุจินดา )

มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ ( วงศ์ จารุจินดา ) เป็นบุตรเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2427 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 10 คน การศึกษา พ.ศ. 2434 เมื่ออายุ 7 ปี เริ่มเรียนอักษรไทยอยู่กับบ้าน ตามแบบเรียนอย่างเก่า ( มูลบทบรรพกิจ ) พ.ศ. 2438 ออกไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ณ เมืองปีนัง เรียนอยู่ 6 ปี กลับเข้ามากรุงเทพฯ เรียนหนังสือไทยเพิ่มเติมกับพระยาอิศรพันธ์โสภณ ( ม.ร.ว.หนู ) พ.ศ. 2445 ได้เข้าเป็นนักเรียนกฎหมายและเข้ารับราชการเป็นล่ามในกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2448

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

ศาสตราจารย์ โชค  จารุจินดา

ศาสตราจารย์ โชค จารุจินดา เป็นบุตรของ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงชอุ่ม สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( คุปตารักษ์ ) เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2455 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน พี่น้องร่วมบิดา 7 คน การศึกษา พ.ศ. 2463 เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข จนถึง พ.ศ. 2465 สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2466 เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2471 เข้าโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ใน พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2474 เข้าเรียนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จนถึง พ.ศ.

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่4

พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ( หยู่   จารุจินดา )

พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ( หยู่ จารุจินดา ) เป็นบุตรของ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2430 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 10 คน การรับราชการ สอบถามทายาทแล้วหาไม่ได้ ทราบแต่เพียงว่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เคยรับราชการตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ 3 ( ลพบุรี ) ครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 ( บางซื่อ ) และเป็นราชองค์รักษ์เวรในรัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกจากราชการรับบำนาญเมื่อ พ.ศ. 2475 พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ได้สมรสกับคุณวงษ์ (สงวนวงษ์ ) มีบุตรและธิดา 4 คน ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2485

Scroll to Top