ประวัติบุคคลสำคัญสายที่3

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่3

คุณเขียน  จารุจินดา

คุณเขียน จารุจินดา เป็นบุตรของ ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) และคุณจันทร์ จารุจินดา ( วรวิเศษ ) เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2435 มีพี่น้องร่วมบิดา 2 คน การศึกษา คุณเขียน จารุจินดา เริ่มเรียนหนังสือเมื่อ พ.ศ. 2449 เป็นหนังสือไทยและโรงเรียน กรมหลวงวงเสรษฐ วัดปรินายก กรุงเทพฯ สอบไล่ได้ชั้นประถม 3 การรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกในพระบรมมหาราชวัง เมื่อได้สมรสกับ คุณทองคำ จารุจินดา ( รุ่งเรือง ) ซึ่งรับราชการอยู่แห่งเดียวกัน จึงลาออกจากราชการด้วยกัน ไปรับราชการเป็นนายสิบตำรวจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2460 ออกจากราชการเมื่อใดไม่ปรากฏ หลังจากนั้นเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย มีประวัติดังนี้ 1 มิถุนายน 2468 สารวัตรอำเภอสามพราน […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่3

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น  จารุจินดา )

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น จารุจินดา ) เป็นบุตร ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) มารดาไม่ทราบชื่อ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2420 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 1 คน พี่น้องร่วมบิดา 1 คน การรับราชการ พ.ศ. 2436 แรกเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2436 พ.ศ. 2440 สอบไล่ได้ชั้นสูงสุด เป็นที่ 10 31 กรกฎาคม 2442 ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยตรี 8 กรกฎาคม 2445 ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท 23 พฤษภาคม 2446 ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก พฤษภาคม 2448 เป็นปลัดกองโรงเรียนทหารบก 10

Scroll to Top