ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

คุณเอื้อ  จารุจินดา

คุณเอื้อ จารุจินดา เป็นบุตรพันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา ) และคุณเผื่อน จำเริญพลรบ (วราห์สิน) เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2456 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน และพี่น้องร่วมบิดา 3 คน การศึกษา คุณเอื้อ จารุจินดา ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนประถมวัดหัวลำโพง จนจบชั้น ป.3 จึงไปเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมแล้ว ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จเป็นธรรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นปี 2482 การรับราชการ 20 เมษายน 2483 อัยการฝึกหัด กองคดี กรมอัยการ 10 ตุลาคม 2483 อัยการผู้ช่วย จังหวัดนครราชสีมา 15 มกราคม 2486 อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ 1 กุมภาพันธ์ 2490 อัยการจังหวัดกระบี่ 30 […]

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

คุณเติม จารุจินดา

คุณเติม จารุจินดา เป็นบุตร พันตรีพระจำเริญพลรบ (แฐม จารุินดา) และคุณเผื่อน จำเริญพลรบ (วราห์สิน) เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2452 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 3 คน การศึกษา เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกอยู่กับบ้าน โดยพี่ชายต่างมารดา (ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์) เป็นผู้สอนให้ ต่อมาจึงได้เข้าโรงเรียนวัดหัวลำโพง เมื่อสอบ ป.3 ได้ ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา การรับราชการฃ 1 เมษายน 2474 เสมียนตรีเรือนจำ กองลหุโทษ 18 เมษายน 2474 ปลัดซ้ายอำเภอสะบารัง (ปัจจุบัน คืออำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) 1 ธันวาคม 2474 เสมียนเอก เรือนจำกองมหันตโทษ จังหวัดนนทบุรี 1 มีนาคม 2477 เสมียนอันดับ 3

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ จารุจินดา)

ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ จารุจินดา) เป็นบุตรคนเดียวของพันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา) กับ คุณน้อม (จารุจินดา) มีพี่น้องร่วมบิด 5 คน การศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่ออายุ 12 ปี ได้เข้าศึกษาวิชาทหาร ณ สำนักโรงเรียนนายร้อยทหารบก สอบไล่ได้ชั้นสูงสุดของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2465 การรับราชการ ได้เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งหน้าที่ผู้บังคับหมวด ในกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (ลพบุรี) 1 พฤษภาคม 2469 ย้ายไปเป็นนายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารปืนใหญ่ สอบจบหลักสูตรได้เป็นที่ 2 1 เมษายน 2471 ย้ายไปประจำกองพันที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (นครราชสีมา) 1 เมษายน 2472 เป็นนายทหารคนสนิทผู้บังคับบัญชากองพันที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (นครราชสีมา) 1

ประวัติบุคคลสำคัญสายที่2

พันตรี  พระจำเริญพลรบ ( แฐม  จารุจินดา )

พันตรี พระจำเริญพลรบ ( แฐม จารุจินดา ) เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลโท พลเรือตรีพระยาเทพอรชุน ( เจ๊ก จารุจินดา ) และคุณหญิงสาย เทพอรชุน ( จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2422 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 1 คน การศึกษา พ.ศ. 2431 ขณะเมื่ออายุได้ 8 ปี ( พ.ศ. 2431 ) ท่านผู้บิดา ได้นำตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร ) พ.ศ. 2438 เข้ารับการศึกษานโรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อ 19 สิงหาคม 2438 พ.ศ. 2443 เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ตำแหน่งนักเรียนนายร้อย การรับราชการ

Scroll to Top