เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา )

เรือเอกหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ร.น. ( การบุญ จารุจินดา ) เป็นบุตร พระยาศรีธรรมศุภราช ( เจริญ จารุจินดา ) และ คุณหญิงเล็ก ศรีธรรมศุภราช ( อมาตยานนท์ ) เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2446 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน พี่น้องร่วมบิดา 8 คน

ประวัติการศึกษาและการรับราชการ

   • พ.ศ. 2455 เรียนโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ 3 ปี สอบได้ชั้น ประถม 3
   • พ.ศ. 2458 โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 3 ปีครึ่ง สอบได้ชั้น ม.3
   • พ.ศ. 2461 ไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ โดยทุนส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องศึกษาภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเข้าเรียนโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ใช้เวลาการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานถึง 9 ปี จึงสอบไล่ได้เป็นนักเรียนทำการนายเรือ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2465 คงรับราชการอยู่ในราชนาวีอังกฤษ โดยประจำเรือรบต่างๆ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2467 ได้รับยศเป็นว่าที่นายเรือตรี และวันที่ 27 มีนาคม ปีเดียวกัน ได้รับยศเป็นนายเรือตรีแห่งราชนาวีอังกฤษ
    พ.ศ. 2470 เดินทางกลับประเทศไทย
   • 19 เมษายน 2470 ว่าที่เรือโท สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ
   • 30 เมษายน 2470 นายธง เสนาธิการทหารเรือ
   • 5 เมษายน 2471 เป็นนายเรือเอก บรรดาศักดิ์เป็นหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์
   • 18 ตุลาคม 2471 ผู้บังคับการ รล. ตอร์ปิโด 2
   • 3 กุมภาพันธ์ 2472 นายกราบซ้าย โรงเรียนนายเรือ
   • 7 เมษายน 2474 ต้นปืน โรงเรียนนายเรือ
   • 5 ตุลาคม 2475 ประจำแผนกที่ 1 กรมเสนาธิการทหารเรือ
   • 5 พฤษภาคม 2476 ประจำแผนกที่ 1 กรมเสนาธิการทหารเรือ
   • 1 เมษายน 2477 เจ้าพนักงานนำร่อง
   • 1 เมษายน 2485 หัวหน้าเจ้าพนักงานนำร่อง
   • 9 ธันวาคม 2497 ออกจากราชการ รับบำนาญ เหตุรับราชการนาน
   • 10 ตุลาคม 2489 รายการพิเศษ 10 ตุลาคม 2489 ประจำกองอำนวยการคณะกรรมการผสม และกรมประสานงานพันธมิตร สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด

เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ได้ทำการสมรสกับ คุณพิมพา จารุจินดา ( ธิดาเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย และคุณหญิง ชอุ่ม สุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2477 มีธิดา 1 คน

เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2503 ด้วยโรคมะเร็งในลำคอ อายุ 57 ปีบริบูรณ์ ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2504 วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top