หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา)

หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ (แป๊ะ จารุจินดา) และคุณเปลี่ยน จารุจินดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๒ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๙ คน

หลวงอุปการโกษากร เดิมรับราชการในกรมสรรพากร สมัยมหาอำมาตย์โทพระยาอินทรมนรีศรีจันทรกุมาร (มิสเตอร์ เอฟ.เอส.ไยส์) ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

หลวงอุปการโกษากร มีภรรยา ๒ คน

      • คุณเง็ก (วราห์สิน) มีบุตรธิดา ๓ คน
      • ม.ล.หญิงแสร์ (ดารากร) มีบุตร ๓ คน)

(ไม่มีหลักฐานปีเกิดและปีมรณะกรรม)

Scroll to Top