พันตรี  พระจำเริญพลรบ ( แฐม  จารุจินดา )

พันตรี พระจำเริญพลรบ ( แฐม จารุจินดา ) เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลโท พลเรือตรีพระยาเทพอรชุน ( เจ๊ก จารุจินดา ) และคุณหญิงสาย เทพอรชุน ( จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๒ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๑ คน

การศึกษา

   • พ.ศ. ๒๔๓๑ ขณะเมื่ออายุได้ ๘ ปี ( พ.ศ. ๒๔๓๑ ) ท่านผู้บิดา ได้นำตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร )
   • พ.ศ. ๒๔๓๘ เข้ารับการศึกษานโรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๓๘
   • พ.ศ. ๒๔๔๓ เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ตำแหน่งนักเรียนนายร้อย

การรับราชการ

   • พ.ศ. ๒๔๔๕ รับพระราชทานยศนายร้อยตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
   • พ.ศ. ๒๔๔๘ ลาอุปสมบท ๓ เดือน เลื่อนยศเป็นนายร้อยโท ย้ายรับตำแหน่งนายทหารคนสนิทผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๘ ( ลำปาง )
   • พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๘ ( ลำปาง )
   • พ.ศ. ๒๔๕๑ เลื่อนยศเป็นนายร้อยเอก ย้ายมารับตำแหน่งปลัดกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และเป็นราชองค์รักษ์เวร
   • พ.ศ. ๒๔๕๒ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงไกรเทพ
   • พ.ศ. ๒๔๕๔ ไปดำรงตำแหน่งปลัดกองพลทหารบกที่ ๕ ( นครราชสีมา )
   • พ.ศ. ๒๔๕๕ เลื่อนยศเป็นนายพันตรี และเป็นเสนาธิการกองพลที่ ๓ ( อยุธยา ) และราชองค์รักษ์เวร
   • พ.ศ. ๒๔๕๖ ย้ายไปเป็นหัวหน้าแผนกที่ ๓ กรมยุทธศาสตร์ทหารบก
   • ๕ สิงหาคม ๒๔๕๖ ท่านผู้บิดาถึงแก่อนิจกรรม
   • ตุลาคม ๒๔๕๖ ได้ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุนรับเบี้ยหวัดอยู่ ๗ ปี ๗ เดือน
   • พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้กลับเข้ารับราชการอีก ในกองทัพน้อยทหารบกที่ ๓ และเป็นราชองค์รักษ์เวร
   • พ.ศ. ๒๔๖๗ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระจำเริญพลรบ
   • พ.ศ. ๒๔๖๙ ลาออกจากประจำการ เป็นนายทหารกองหนุนสังกัดกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ รับบำนาญ
   • พ.ศ. ๒๔๗๒ กลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดกรมกองลหุโทษ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
   • พ.ศ. ๒๔๗๔ เปลี่ยนตำแหน่งเป็น ปลัดกรมกองมหันตโทษ ได้รับพราชทานยศเป็นอำมาตย์ตรี
   • ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ ออกจากราชการ เพราะยุบเลิกตำแหน่ง รับบำนาญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

พันตรี พระจำเริญพลรบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มและเหรียญ ดังนี้

   • ๖ ตุลาคม ๒๔๔๖ เหรียญทวีธาภิเศก
   • ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๑ เหรียญรัชมังคลาภิเศก
   • ๑๖ ธันวาคม ๒๔๕๑ เหรียญรัชมงคล
   • ๑ ธันวาคม ๒๔๕๔ เหรียญบรมราชาภิเษก ร.๖
   • ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๕๖ ตติยะจุลจอมเกล้าสืบสกุล
   • ๔ ธันวาคม ๒๔๖๔ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
   • ๑๘ กันยายน ๒๔๖๕ เข็มข้าหลวงเดิม
   • ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕ จตุรถาภรณ์มงกุฎสยาม
   • ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๖ เหรียญรัตนาภรณ์ ร.๖
   • ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘ เหรียญบรมราชาภิเษก ร. ๗
   • ๖ ธันวาคม ๒๔๖๙ เหรียญจักรมาลา

พันตรีพระจำเริญพลรบ มีภรรยา ๔ คน

   • คุณน้อม ( จารุจินดา ) มีบุตร ๑ คน
   • คุณเผื่อน ( วราห์สิน ) มีบุตร ๓ คน
   • คุณมาลี ( คิวน์ตระกูล ) มีบุตร ๑ คน
   • คุณอ้ม ( ณ ลำปาง ) มีธิดา ๑ คน

พันตรี พระจำเริญพลรบ หลังจากออกจากราชการครั้งสุดท้ายมีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบที่บ้านถนนทรัพย์ อำเภอบางรัก กรุงเทพฯ อันเป็นแผ่นดินของท่านเองเป็นเวลากว่า ๒๕ ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑ รวมอายุได้ ๗๗ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน ได้รับพระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๐๒ ณ เมรุวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top