คุณเอื้อ  จารุจินดา

คุณเอื้อ จารุจินดา เป็นบุตรพันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา ) และคุณเผื่อน จำเริญพลรบ (วราห์สิน) เกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๕๖ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน และพี่น้องร่วมบิดา ๓ คน

การศึกษา

คุณเอื้อ จารุจินดา ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนประถมวัดหัวลำโพง จนจบชั้น ป.๓ จึงไปเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมแล้ว ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จเป็นธรรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นปี ๒๔๘๒

การรับราชการ

   • ๒๐ เมษายน ๒๔๘๓ อัยการฝึกหัด กองคดี กรมอัยการ
   • ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๓ อัยการผู้ช่วย จังหวัดนครราชสีมา
   • ๑๕ มกราคม ๒๔๘๖ อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
   • ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐ อัยการจังหวัดกระบี่
   • ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๕ อัยการจังหวัดจันทบุรี
   • ๑ เมษายน ๒๕๐๘ อัยการเอกประจำกรม กองวิชาการ กรมอัยการ
   • ๑ มกราคม ๒๕๑๓ ลาออกจากราชการ รับบำนาญ

คุณเอื้อ จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน

   • คุณบุญชมัย ( ณ ลำปาง ) มีบุตร ๑ คน
   • คุณประภา (ลิ้ม) มีบุตรและธิดา ๒ คน

คุณเอื้อ จารุจินดา ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ รวมสิริอายุได้ ๗๐ ปี ๔ เดือน ๙ วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๗ ณ เมรุวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร.

Scroll to Top