คุณเขียน  จารุจินดา

คุณเขียน จารุจินดา เป็นบุตรของ ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) และคุณจันทร์ จารุจินดา ( วรวิเศษ ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๓๕ มีพี่น้องร่วมบิดา ๒ คน

การศึกษา

คุณเขียน จารุจินดา เริ่มเรียนหนังสือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นหนังสือไทยและโรงเรียน กรมหลวงวงเสรษฐ วัดปรินายก กรุงเทพฯ สอบไล่ได้ชั้นประถม ๓

การรับราชการ

เริ่มรับราชการครั้งแรกในพระบรมมหาราชวัง เมื่อได้สมรสกับ คุณทองคำ จารุจินดา ( รุ่งเรือง ) ซึ่งรับราชการอยู่แห่งเดียวกัน จึงลาออกจากราชการด้วยกัน ไปรับราชการเป็นนายสิบตำรวจ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๐ ออกจากราชการเมื่อใดไม่ปรากฏ หลังจากนั้นเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย มีประวัติดังนี้

   • ๑ มิถุนายน ๒๔๖๘ สารวัตรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   • ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๘ เสมียนมหาดไทย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   • ๒๘ มีนาคม ๒๔๗๑ ปลัดซ้ายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   • ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๕ ปลัดกิ่งอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
   • ๓ กันยายน ๒๔๗๗ ปลัดซ้ายอำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
   • ๑ เมษายน ๒๔๗๘ ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
   • ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ ปลัดอำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท

เมื่อออกจากราชการแล้ว ได้ไปพำนักอาศัยอยู่กับนายบัญญัติ จารุจินดา ผู้เป็นบุตร

คุณเขียน จารุจินดา มีภรรยา ๒ คน

   • คุณทองคำ ( รุ่งเรือง ) มีบุตรและธิดา ๒ คน
   • คุณกิมไล้ มีบุตร ๓ คน

คุณเขียน จารุจินดา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ ด้วยโรคท้องร่วงอย่างแรง รวมอายุได้ ๕๔ ปี

Scroll to Top