หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา)

หลวงอุปการโกษากร (สวัสดิ์ จารุจินดา) เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ (แป๊ะ จารุจินดา) และคุณเปลี่ยน จารุจินดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 9 คน

หลวงอุปการโกษากร เดิมรับราชการในกรมสรรพากร สมัยมหาอำมาตย์โทพระยาอินทรมนรีศรีจันทรกุมาร (มิสเตอร์ เอฟ.เอส.ไยส์) ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

หลวงอุปการโกษากร มีภรรยา 2 คน

      1. คุณเง็ก (วราห์สิน) มีบุตรธิดา 3 คน
      2. ม.ล.หญิงแสร์ (ดารากร) มีบุตร 3 คน)

(ไม่มีหลักฐานปีเกิดและปีมรณะกรรม)

Scroll to Top