มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ ( วงศ์ จารุจินดา )

มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ ( วงศ์ จารุจินดา ) เป็นบุตรเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุรินทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2427 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 10 คน

การศึกษา

   • พ.ศ. 2434 เมื่ออายุ 7 ปี เริ่มเรียนอักษรไทยอยู่กับบ้าน ตามแบบเรียนอย่างเก่า ( มูลบทบรรพกิจ )
   • พ.ศ. 2438 ออกไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ณ เมืองปีนัง เรียนอยู่ 6 ปี กลับเข้ามากรุงเทพฯ เรียนหนังสือไทยเพิ่มเติมกับพระยาอิศรพันธ์โสภณ ( ม.ร.ว.หนู )
   • พ.ศ. 2445 ได้เข้าเป็นนักเรียนกฎหมายและเข้ารับราชการเป็นล่ามในกระทรวงยุติธรรม
   • พ.ศ. 2448 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น หลวงนรอัฏบัญชา
   • พ.ศ. 2450 สำเร็จวิชากฎหมาย สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตย์
   • พ.ศ. 2451 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปรับราชการเป็นผู้พิพากษาจังหวัดน่าน ในมณฑลพายัพ
   • พ.ศ. 2454 รับพระราชทานยศเป็น อำมาตย์โท
   • พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ไปเป็นผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี
   • พ.ศ. 2457 ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร
   • พ.ศ. 2459 ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระทิพย์มณฑาดุลมนุญนิรุกตี และในปีเดียวกันนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฎสยาม
   • พ.ศ. 2461 ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งว่าที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลสุราษฎร์ธานี
   • พ.ศ. 2462 ย้ายไปเป็นผู้ว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี และในปีนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเลื่อนเป็นอำมาตย์เอก
   • พ.ศ. 2463 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี และได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์
   • พ.ศ. 2465 ย้ายเข้ามารับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ กรุงเทพฯ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎสยาม
   • พ.ศ. 2466 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
   • พ.ศ. 2467 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
   • พ.ศ. 2471 ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
   • พ.ศ. 2472 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา และได้รับพระราชทานยศเป็นมหาอำมาตย์ตรี
   • พ.ศ. 2473 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎสยาม

พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ สมรสกับคุณหญิงเสริม ลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ ( โชติกเสถียร ) ธิดาพระยาพิพิธภัณฑ์วิจารณ์ ( เจริญ โชติกเสถียร ) ไม่มีบุตรและธิดา

มีนาคม 2473 ล้มป่วยตลอดมา จนถึง 10 เมษายน 2474 ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคไข้รากน้อย สิริรวมอายุได้ 47 ปี 1 เดือน 18 วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพในปีเดียวกัน

Scroll to Top