พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น  จารุจินดา )

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ( อั๋น จารุจินดา ) เป็นบุตร ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) มารดาไม่ทราบชื่อ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2420 มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 1 คน พี่น้องร่วมบิดา 1 คน

การรับราชการ

   • พ.ศ. 2436 แรกเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2436
   • พ.ศ. 2440 สอบไล่ได้ชั้นสูงสุด เป็นที่ 10
   • 31 กรกฎาคม 2442 ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยตรี
   • 8 กรกฎาคม 2445 ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท
   • 23 พฤษภาคม 2446 ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก
   • พฤษภาคม 2448 เป็นปลัดกองโรงเรียนทหารบก
   • 10 ตุลาคม 2448 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสำแดงฤทธิรงค์
   • 21 กันยายน 2449 ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น นายพันตรี
   • เมษายน 2451 เป็นปลัดกรมบัญชาการทหารบก มณฑลพายัพ
   • เมษายน 2452 เป็นเสนาธิการกองพลที่ 8 มณฑลพายัพ
   • พฤษภาคม 2453 เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ 7
   • ตุลาคม 2454 เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ 15
   • มีนาคม 2455 เป็นผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ 10
   • 29 พฤษภาคม 2456 ได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันโท
   • พฤศจิกายน 2457 เป็นผู้บังคับกรมทหารบกราบที่ 20
   • 26 เมษายน 2458 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสำแดงฤทธิรงค์
   • กรกฎาคม 2460 ออกจากประจำการเป็นกองหนุนเบี้ยหวัด สังกัดกรมจเรทหารบก และการปืนเล็กกล
   • เมษายน 2471 เป็นนายทหารกองหนุนเบี้ยหวัด สังกัดกรมจเรทหารราบ เพราะยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงกรมกองทหาร
   • 1 เมษายน 2472 เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัดกรมจเรทหารราบ ( เหตุเพราะอายุเกินกำหนดตามประมวลข้อบังคับ )
   • 1 สิงหาคม 2475 เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัดกองบังคับการทหารบก กรุงเทพฯ(เพราะเปลี่ยนแปลงรูปโครงการกระทรวงกลาโหม )
   • 1 เมษายน 2481 เป็นนายทหารพ้นราชการ ( ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยอายุเกินกำหนดนายทหารนอกราชการ )

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ได้ทำการสมรสกับ คุณเจริญ ( เงินโอภาส ) มีบุตรและธิดา 5 คน

พันโท พระสำแดงฤทธิรงค์ ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการและปอดอักเสบ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2488 รวมอายุประมาณ 68 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2488 (ประมาณเดือนกรกฎาคม )

Scroll to Top