พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ( หยู่   จารุจินดา )

พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ( หยู่ จารุจินดา ) เป็นบุตรของ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2430 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 10 คน

การรับราชการ

สอบถามทายาทแล้วหาไม่ได้ ทราบแต่เพียงว่า

   • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก
   • เคยรับราชการตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ 3 ( ลพบุรี )
   • ครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 ( บางซื่อ ) และเป็นราชองค์รักษ์เวรในรัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   • ออกจากราชการรับบำนาญเมื่อ พ.ศ. 2475

พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ ได้สมรสกับคุณวงษ์ (สงวนวงษ์ ) มีบุตรและธิดา 4 คน

ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2485 อายุได้ 55 ปี และทราบว่าได้รับพระราชทานเพลิงศพที่วัดประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี เท่านั้น

Scroll to Top