พันตรี  พระจำเริญพลรบ ( แฐม  จารุจินดา )

พันตรี พระจำเริญพลรบ ( แฐม จารุจินดา ) เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลโท พลเรือตรีพระยาเทพอรชุน ( เจ๊ก จารุจินดา ) และคุณหญิงสาย เทพอรชุน ( จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2422 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 1 คน

การศึกษา

   • พ.ศ. 2431 ขณะเมื่ออายุได้ 8 ปี ( พ.ศ. 2431 ) ท่านผู้บิดา ได้นำตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร )
   • พ.ศ. 2438 เข้ารับการศึกษานโรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อ 19 สิงหาคม 2438
   • พ.ศ. 2443 เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ตำแหน่งนักเรียนนายร้อย

การรับราชการ

   • พ.ศ. 2445 รับพระราชทานยศนายร้อยตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
   • พ.ศ. 2448 ลาอุปสมบท 3 เดือน เลื่อนยศเป็นนายร้อยโท ย้ายรับตำแหน่งนายทหารคนสนิทผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ( ลำปาง )
   • พ.ศ. 2450 เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ 4 กรมทหารราบที่ 8 ( ลำปาง )
   • พ.ศ. 2451 เลื่อนยศเป็นนายร้อยเอก ย้ายมารับตำแหน่งปลัดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และเป็นราชองค์รักษ์เวร
   • พ.ศ. 2452 รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงไกรเทพ
   • พ.ศ. 2454 ไปดำรงตำแหน่งปลัดกองพลทหารบกที่ 5 ( นครราชสีมา )
   • พ.ศ. 2455 เลื่อนยศเป็นนายพันตรี และเป็นเสนาธิการกองพลที่ 3 ( อยุธยา ) และราชองค์รักษ์เวร
   • พ.ศ. 2456 ย้ายไปเป็นหัวหน้าแผนกที่ 3 กรมยุทธศาสตร์ทหารบก
   • 5 สิงหาคม 2456 ท่านผู้บิดาถึงแก่อนิจกรรม
   • ตุลาคม 2456 ได้ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุนรับเบี้ยหวัดอยู่ 7 ปี 7 เดือน
   • พ.ศ. 2464 ได้กลับเข้ารับราชการอีก ในกองทัพน้อยทหารบกที่ 3 และเป็นราชองค์รักษ์เวร
   • พ.ศ. 2467 เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระจำเริญพลรบ
   • พ.ศ. 2469 ลาออกจากประจำการ เป็นนายทหารกองหนุนสังกัดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รับบำนาญ
   • พ.ศ. 2472 กลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดกรมกองลหุโทษ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
   • พ.ศ. 2474 เปลี่ยนตำแหน่งเป็น ปลัดกรมกองมหันตโทษ ได้รับพราชทานยศเป็นอำมาตย์ตรี
   • 14 พฤศจิกายน 2477 ออกจากราชการ เพราะยุบเลิกตำแหน่ง รับบำนาญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

พันตรี พระจำเริญพลรบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มและเหรียญ ดังนี้

   • 6 ตุลาคม 2446 เหรียญทวีธาภิเศก
   • 21 พฤศจิกายน 2451 เหรียญรัชมังคลาภิเศก
   • 16 ธันวาคม 2451 เหรียญรัชมงคล
   • 1 ธันวาคม 2454 เหรียญบรมราชาภิเษก ร.6
   • 10 พฤศจิกายน 2456 ตติยะจุลจอมเกล้าสืบสกุล
   • 4 ธันวาคม 2464 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
   • 18 กันยายน 2465 เข็มข้าหลวงเดิม
   • 5 กุมภาพันธ์ 2465 จตุรถาภรณ์มงกุฎสยาม
   • 30 ธันวาคม 2466 เหรียญรัตนาภรณ์ ร.6
   • 25 กุมภาพันธ์ 2468 เหรียญบรมราชาภิเษก ร. 7
   • 6 ธันวาคม 2469 เหรียญจักรมาลา

พันตรีพระจำเริญพลรบ มีภรรยา 4 คน

   1. คุณน้อม ( จารุจินดา ) มีบุตร 1 คน
   2. คุณเผื่อน ( วราห์สิน ) มีบุตร 3 คน
   3. คุณมาลี ( คิวน์ตระกูล ) มีบุตร 1 คน
   4. คุณอ้ม ( ณ ลำปาง ) มีธิดา 1 คน

พันตรี พระจำเริญพลรบ หลังจากออกจากราชการครั้งสุดท้ายมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบที่บ้านถนนทรัพย์ อำเภอบางรัก กรุงเทพฯ อันเป็นแผ่นดินของท่านเองเป็นเวลากว่า 25 ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 รวมอายุได้ 77 ปี 4 เดือน 14 วัน ได้รับพระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2502 ณ เมรุวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top