• เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์
  (หม้อ)
  เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง
  ในรัชกาลที่ ๑
  • เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์
   (ทองดี)
   เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง
   ในรัชกาลที่ ๑
   • พระยามหาอำมาตย์
    (จุ้ย)
    รับราชการ
    กระทรวงมหาดไทย
    • พระยาเทพวรชุน
     (อ้น)
     ปลัดทูลฉลอง
     กระทรวงกลาโหม
     • จมื่นราชนาคา
      (พิณ)
      ปลัด
      กรมพระคลังสินค้า
      • พระยาเพชรพิไชย
       (ทองจีน)
       จางวาง
       กรมล้อมพระบรมมหาราชวัง
       • มีภรรยา ๑ คน
        • คุณหญิงเพชรพิไชย
         (เย็น)
         • มีบุตร ๕ คน
          • พระยารัตนสมบัติ
           (แป๊ะ)
          • พระยาเทพอรชุน
           (เจ๊ก)
           ต้นสายสกุลที่ ๒
          • พระอภิรักษ์ราชอุทยาน
           (ถม)
           ต้นสายสกุลที่ ๓
          • เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย
           (พร)
           ต้นสายสกุลที่ ๔
          • พระยาศรีธรรมศุภราช
           (เจริญ)
           ต้นสายสกุลที่ ๕
Scroll to Top