คุณเอื้อ  จารุจินดา

คุณเอื้อ จารุจินดา เป็นบุตรพันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา ) และคุณเผื่อน จำเริญพลรบ (วราห์สิน) เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2456 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน และพี่น้องร่วมบิดา 3 คน

การศึกษา

คุณเอื้อ จารุจินดา ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนประถมวัดหัวลำโพง จนจบชั้น ป.3 จึงไปเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมแล้ว ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จเป็นธรรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นปี 2482

การรับราชการ

   • 20 เมษายน 2483 อัยการฝึกหัด กองคดี กรมอัยการ
   • 10 ตุลาคม 2483 อัยการผู้ช่วย จังหวัดนครราชสีมา
   • 15 มกราคม 2486 อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
   • 1 กุมภาพันธ์ 2490 อัยการจังหวัดกระบี่
   • 30 พฤษภาคม 2495 อัยการจังหวัดจันทบุรี
   • 1 เมษายน 2508 อัยการเอกประจำกรม กองวิชาการ กรมอัยการ
   • 1 มกราคม 2513 ลาออกจากราชการ รับบำนาญ

คุณเอื้อ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน

   1. คุณบุญชมัย ( ณ ลำปาง ) มีบุตร 1 คน
   2. คุณประภา (ลิ้ม) มีบุตรและธิดา 2 คน

คุณเอื้อ จารุจินดา ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2526 รวมสิริอายุได้ 70 ปี 4 เดือน 9 วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2527 ณ เมรุวัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร.

Scroll to Top