คุณเขียน  จารุจินดา

คุณเขียน จารุจินดา เป็นบุตรของ ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทยาน ( ถม จารุจินดา ) และคุณจันทร์ จารุจินดา ( วรวิเศษ ) เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2435 มีพี่น้องร่วมบิดา 2 คน

การศึกษา

คุณเขียน จารุจินดา เริ่มเรียนหนังสือเมื่อ พ.ศ. 2449 เป็นหนังสือไทยและโรงเรียน กรมหลวงวงเสรษฐ วัดปรินายก กรุงเทพฯ สอบไล่ได้ชั้นประถม 3

การรับราชการ

เริ่มรับราชการครั้งแรกในพระบรมมหาราชวัง เมื่อได้สมรสกับ คุณทองคำ จารุจินดา ( รุ่งเรือง ) ซึ่งรับราชการอยู่แห่งเดียวกัน จึงลาออกจากราชการด้วยกัน ไปรับราชการเป็นนายสิบตำรวจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2460 ออกจากราชการเมื่อใดไม่ปรากฏ หลังจากนั้นเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย มีประวัติดังนี้

   • 1 มิถุนายน 2468 สารวัตรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   • 1 กรกฎาคม 2468 เสมียนมหาดไทย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   • 28 มีนาคม 2471 ปลัดซ้ายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   • 1 พฤษภาคม 2475 ปลัดกิ่งอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
   • 3 กันยายน 2477 ปลัดซ้ายอำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
   • 1 เมษายน 2478 ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
   • 6 กุมภาพันธ์ 2479 ปลัดอำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท

เมื่อออกจากราชการแล้ว ได้ไปพำนักอาศัยอยู่กับนายบัญญัติ จารุจินดา ผู้เป็นบุตร

คุณเขียน จารุจินดา มีภรรยา 2 คน

   1. คุณทองคำ ( รุ่งเรือง ) มีบุตรและธิดา 2 คน
   2. คุณกิมไล้ มีบุตร 3 คน

คุณเขียน จารุจินดา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2489 ด้วยโรคท้องร่วงอย่างแรง รวมอายุได้ 54 ปี

Scroll to Top