ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา )

ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา ) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1263 ตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2444 ที่บ้านตำบลมหานาค อำเภอนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ ( ตาบ บูรณศิลปิน) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน คือ

   1. (ช) คุณชื้น จารุจินดา
   2. (ช) คุณชิด จารุจินดา
   3. (ญ) คุณนารี จารุจินดา
   4. (ช) ขุนสิริบุรานุการ (ชัชย์ จารุจินดา)
   5. (ช) คุรวิเชียร จารุจินดา
   6. (ญ) คุณจงกล จารุจินดา

ได้ทำการสมรสกับ นางลูกอินทร์ จารุจินดา (ลูกอินทร์ ชื่อเบิกบาน) บุตรเรือโทท้วม และ นางเยื้อน ชื่นเบิกบาน มีบุตรและธิดา 9 คน คือ

   1. นางศุภวัลย์ จารุจินดา
   2. นางจันทิพา เอี่ยมสะอาด
   3. พันโท ปาจรีย์ จารุจินดา
   4. นางศรีรัช จารุจินดา
   5. นางอัจฉรา เนตรสุวรรณ
   6. นางผกาวัลย์ ทองศิริ
   7. พันเอก สันธยา จารุจินดา
   8. นายมาริษ จารุจินดา
   9. จ่าสิบเอก พิทยา จารุจินดา

มีบุตรอันเกิดจาก นางปฐม เอมรัตน์ 2 คน คือ

   1. รวมขวัญ จารุจินดา
   2. ลลัลนา จารุจินดา

มีบุตรอันเกิดจาก นางบุญมาก น้อยยอดยิ่ง 4 คน คือ

   1. ศิริบุล จารุจินดา
   2. สุนทรี จารุจินดา
   3. ใจสมาน จารุจินดา
   4. สืบศักดิ์ จารุจินดา

การศึกษา

   • ได้เริ่มเข้าศึกษาที่วัดท่าพาณิชย์ ตำบลปากแพรก อำเภอกบินทร์บุรี
   • พ.ศ. 2457 – 2460 เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
   • พ.ศ. 2462 สอบไล่ได้สำรองปลัดอำเภอ

การรับราชการทหารประจำการ

สังกัดตำรวจภูธร อำเภอกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2465 ปลดประจำการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2467

การรับราชการในกระทรวงมหาดไทย

   • พ.ศ. 2461 เป็นเสมียนมหาดไทย มณฑลปราจีน
   • พ.ศ. 2462 เป็นอักษรเลข จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • พ.ศ. 2467 เป็นปลัดซ้ายอำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี
   • พ.ศ. 2467 เป็นปลัดขวาอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   • พ.ศ. 2470 เป็นปลัดขวาอำเภอกบินทร์บรี
   • พ.ศ. 2471 เป็นผู้รั้งเลขานุการมณฑลนครไชยศรี
   • พ.ศ. 2472 เป็นเลขานุการมณฑลนครไชยศรี
   • พ.ศ. 2475 เป็นผู้รั้งนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   • พ.ศ. 2475 เป็นนายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   • พ.ศ. 2478 เป็นนายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
   • พ.ศ. 2480 เป็นนายอำเภอบุคคโล จังหวัดธนบุรี
   • พ.ศ. 2481 เป็นนายอำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร
   • พ.ศ. 2482 เป็นปลัดจังหวัดตาก
   • พ.ศ. 2488 เป็นนายอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   • พ.ศ. 2490 เป็นนายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   • พ.ศ. 2491 เป็นนายอำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง
   • พ.ศ. 2492 เป็นนายอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
   • พ.ศ.2493 เป็นนายอำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ยศ

   • พ.ศ. 2471 รองอำมาตย์ตรี
   • พ.ศ. 2473 รองอำมาตย์โท

ยศพิเศษ

   • พ.ศ. 2462 พลเสือป่า
   • พ.ศ. 2463 ว่าที่น่ายหมู่ตรี
   • พ.ศ. 2464 นายหมู่ตรี

บรรดาศักดิ์

   • พ.ศ. 2474 ขุนสิริบุรานุการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   • พ.ศ. 2474 เหรียญที่ระลึกฉลองพระนคร 150 ปี
   • พ.ศ. 2478 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
   • พ.ศ. 2480 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
   • พ.ศ. 2483 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

ถึงแก่อนิจกรรม

ขุนสิริบุรานุการ ( ชัชย์ จารุจินดา ) ได้เริ่มป่วยโดยมีลักษณะบวมที่คอด้านซ้าย อาการอ่อนเพลียมาก ได้เริ่มเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลสมเด็จ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2526 แพทย์ได้ให้การรักษาเป็นอย่างดี แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น เพราะไม่สามารถให้อาหารทางปากได้ อาการจึงมีแต่ทรงกับทรุดตลอดมา การแพร่เชื้อของโรค ได้ขยายตัวไปตามร่างกายทั่วไป หมดความสามารถของแพทย์ที่จะรักษาได้ แพทย์จึงได้พยายามประคับประคองไม่ให้ท่านได้รับทุกขเวทนาเกินไป และถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526 เวลา 05.00 น.

Scroll to Top