สายสกุลที่ ๔

 • มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร จารุจินดา)
  มีภรรยา ๔ คน
  • แฉ่ง
   มีธิดา ๒ คน
   • แดง จารุจินดา
    มีสามี ๑ คน
    • หลวงสิทธิ์พัฒนการี (สำเริง จารุจินดา)
     Description
   • ดำ จารุจินดา
    มีสามี ๑ คน
    • ร้อยเอกหลวงพล วินัยกิจ (อำไพ ปุณณกันต์)
     มีบุตร-ธิดา ๔ คน
     • พลเอกกฤช ปุณณกันต์
      มีภรรยา ๑ คน
      • คุณหญิงผุสดี สงสะเสน
       Description
     • พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์
      มีภรรยา ๑ คน
      • คุณหญิงสะอาด อดิเรกสาร
       Description
     • พันตรีหญิงประดับ ปุณณกันต์
      มีสามี ๑ คน
      • พันเอกกฤษณ์ กิติจันทร์
       Description
     • อำพัน ปุณณกันต์
      มีภรรยา ๑ คน
      • นิลบล นพตระกูล
       Description
  • คุณหญิงบุญรอด (วัชราภัย)
   มีบุตร ๓ คน
   • มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (วงศ์ จารุจินดา)
    มีภรรยา ๑ คน
    • คุณหญิงลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (เสริม โชติกเสถียร)
     (ไม่มีผู้สืบสกุล)
   • รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ (จวง จารุจินดา)
    มีภรรยา ๒ คน
    • สงวน (ณ สงขลา)
     มีบุตร-ธิดา ๖ คน
     • ชิต จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • ประกอบ สุวรรณปัทม
       มีธิดา ๑ คน
       • เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม
        Description
     • ถวิล จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • ละออง (รังสิกุล)
       มีบุตร-ธิดา ๕ คน
       • เถลิง จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • กนกวรรณ (อินศิริ)
         Description
       • เจียรไน จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • ศักดิ์สม จามรมาน
         มีบุตร ๑ คน
         • ครรชิต จามรมาน
          Description
       • จินตนา จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน (หย่า)
        • รังษี พานิชอัตรา
         มีธิดา ๑ คน
         • สายสัมพันธ์ พานิชอัตรา
          Description
       • วรลักษณ์ จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
         มีบุตร ๓ คน
         • มาริต ปรัชญพฤทธิ์
          มีภรรยา ๑ คน
          • วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์
           Description
         • โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
          Description
         • วรพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
          มีภรรยา ๑ คน
          • ทัตพร ปรัชญพฤทธิ์
           Description
       • ฉันทนา จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • สุรชัย สุวรรณโนดม
         Description
     • สดับ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • ศาสตราจารย์เกลียว บุนนาค
       มีบุตร ๑ คน
       • ก้องบุญ บุนนาค
        มีภรรยา ๑ คน
        • รุ่งกานต์ เตียนตั้งวงศ์
         Description
     • แม่ชีละมัย (ลมัย จารุจินดา)
      มีสามี ๑ คน
      • เปล่ง สังเกตุการณ์
       (ไม่มีผู้สืบสกุล)
     • พอใจ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • จำนงค์ นัยพินิจ
       มีธิดา ๑ คน
       • พิมพ์ใจ นัยพินิจ
        Description
     • เสริมวงศ์ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • ระจิต
       มีบุตร-ธิดา ๔ คน
       • เมตตา จารุจินดา
        Description
       • กรุณา จารุจินดา
        Description
       • ณัฐ (มุทิตา) จารุจินดา
        Description
       • มารศรี จารุจินดา
        Description
    • ชุ่ม
     มีบุตร-ธิดา ๖ คน
     • ทะเบียน จารุจินดา
      มีภรรยา ๓ คน
      • วันทนีย์ (น้อมศิริ)
       มีบุตร-ธิดา ๓ คน
       • หยาดทิพย์ จารุจินดา
        Description
       • วิมลศรี จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • อัศดินทร์ เอี่ยมโชติ
         มีธิดา ๒ คน
         • วิมลัศร์ เอี่ยมโชติ
          Description
         • อัจฉรา เอี่ยมโชติ
          Description
       • ว่าที่ร้อยตรีทินรัตน์ จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • กฤษณี (วสีนนท์)
         มีธิดา ๒ คน
         • ลัลลลิต จารุจินดา
          Description
         • ฑิตฐิตา จารุจินดา
          Description
      • โฉมเฉลา (วละกมล)
       มีบุตร-ธิดา ๔ คน
       • อิทธิพล จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • อัมพวัน
         มีบุตร ๑ คน
         • อริญชย์ จารุจินดา
          Description
       • ธีระวัฒน์ จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • ฉลอม
         มีบุตร ๒ คน
         • กิติมา จารุจินดา
          Description
         • ธเนศ จารุจินดา
          Description
       • ธีรวิทย์ จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • เบญจวรรณ (ช้วนรักธรรม)
         มีบุตร ๒ คน
         • นิธิ จารุจินดา
          Description
         • ธีรยุทธ จารุจินดา
          Description
       • ฐิติวรรณ จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • สมชาย
         มีบุตร ๒ คน
         • กวินท์ จารุจินดา
          Description
         • กรวิชย์ จารุจินดา
          Description
      • กรุ่น
       มีบุตร-ธิดา ๓ คน
       • สุกานดา จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • บำเพ็ญ ยังประสิทธิ์
         มีบุตร-ธิดา ๕ คน
         • สิทธิโชค ยังประสิทธิ์
          Description
         • สืบพงษ์ ยังประสิทธิ์
          Description
         • พนิดา ยังประสิทธิ์
          Description
         • พาณี ยังประสิทธิ์
          Description
         • สธนะ ยังประสิทธิ์
          Description
       • ดำรงค์ จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • นิ่มนวล
         มีบุตร ๒ คน
         • ดนัย จารุจินดา
          Description
         • ภูวเดช จารุจินดา
          Description
       • พลเอกนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • พันเอกแพทย์หญิงปริยนันทน์
         มีบุตร-ธิดา ๒ คน
         • ปารัณ จารุจินดา
          Description
         • ปณาลี จารุจินดา
          Description
     • ประทุม จารุจินดา
      Description
     • มณฑา จารุจินดา
      Description
     • อุบลพรรณ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • นายแพทย์ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
       มีบุตร-ธิดา ๒ คน
       • ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
        Description
       • จันทร์จุฑา ศรีสมบูรณ์
        Description
     • พลโทจงพุฒ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • ประไพ (ชัยเลิศ)
       มีธิดา ๑ คน
       • เพ็ญพจี
        Description
     • จันทิมา จารุจินดา
      Description
   • พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ (หยู่ จารุจินดา)
    มีภรรยา ๑ คน
    • วงษ์ (สงวนวงษ์)
     มีบุตร-ธิดา ๔ คน
     • เพ็ญลักษณ์ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • ศิริ อินทร
       มีบุตร-ธิดา ๓ คน
       • วิชัย อินทร
        มีภรรยา ๑ คน
        • เมธินี เซ็นศิริวัฒนา
         Description
       • สุดาทิพย์ อินทร
        Description
       • ชุติพล อินทร
        มีภรรยา ๑ คน
        • อรวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
         Description
     • พันเอกประพจน์ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • สุพรรณี (อารยะศาสตร์)
       มีบุตร-ธิดา ๒ คน
       • รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
        มีสามี ๑ คน
        • ภัทร์ธนัถต์ สุทธิสีสังข์
         Description
       • ถปนวัธน์ จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • ฐิติลักษณ์ อัศวนนท์
         มีบุตร-ธิดา ๓ คน
         • เชิงชัจจ์ จารุจินดา
          Description
         • สิริธิติ จารุจินดา
          Description
         • ธีรกิตต์ จารุจินดา
          Description
     • พันเอกอาณัติ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • วิฑูรย์ (สมบูรณ์ทรัพย์)
       (ไม่มีผู้สืบสกุล)
     • ลออศร จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • ทวีศักดิ์ บุนนาค
       มีบุตร-ธิดา 2 คน
       • จิตภาณี บุนนาค
        Description
       • สวัสดี บุนนาค
        Description
  • คุณหญิงเพิ่ม จารุจินดา
   มีบุตร-ธิดา ๒ คน
   • เชื้อ จารุจินดา
    Description
   • บุบผา จารุจินดา
    Description
  • คุณหญิงชอุ่ม (คุปตารักษ์)
   มีบุตร-ธิดา ๖ คน
   • พาชื่น จารุจินดา
    Description
   • โชค จารุจินดา
    มีภรรยา ๒ คน
    • คุณหญิงกัลยา จารุจินดา
     (ไม่มีผู้สืบสกุล)
    • ส่งศรี
     มีบุตร-ธิดา ๒ คน
     • พรทิพย์ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • เอนก เสรีวงศ์
       มีธิดา ๑ คน
       • เนื่องพร เสรีวงศ์
        Description
     • ชัยพร จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • ธีระพร (อริยะ)
       มีธิดา ๑ คน
       • วรรณพร จารุจินดา
        Description
   • พิมพา จารุจินดา
    มีสามี ๑ คน
    • เรือเอกหลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ (การบุญ จารุจินดา)
     มีธิดา ๑ คน
     • กอบพร จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • เรือตรีทองจุน หมายเจริญ
       มีบุตร ๒ คน
       • ทนันชัย หมายเจริญ
        มีภรรยา ๑ คน
        • วีณา ผู้มีศีล
         Description
       • ธนบรรณ หมายเจริญ
        Description
   • ภัทรา จารุจินดา
    Description
   • จิรพร จารุจินดา
    Description
   • พชร จารุจินดา
    มีภรรยา ๑ คน
    • วัฒนา (เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
     มีบุตร ๑ คน
     • ชัยพัฒน์ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • สุฑามาศ (สุทธิโสภณญาน)
       มีบุตร-ธิดา ๒ คน
       • ณพร จารุจินดา
        Description
       • ณพงศ์ จารุจินดา
        Description
Scroll to Top