สายสกุลที่ ๓

 • ร้อยโทพระอภิรักษ์ราชอุทธยาน (ถม จารุจินดา)
  มีภรรยา ๓ คน
  • จันทร์ (วรวิเศษ)
   มีบุตร ๑ คน
   • เขียน จารุจินดา
    มีภรรยา ๒ คน
    • ทองคำ (รุ่งเรือง)
     มีบุตร-ธิดา ๒ คน
     • ประชุม จารุจินดา
      Description
     • บัญญัต จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • สายทอง (ศิริสถิตย์)
       มีบุตรธิดา ๓ คน
       • จงกล จารุจินดา
        Description
       • สุมาลี จารุจินดา
        Description
       • เบ็ญจางค์ จารุจินดา
        Description
    • กิมไล้
     มีบุตร ๓ คน
     • ชรินทร จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • วชิรา (พลรัตน์)
       มีบุตรธิดา ๔ คน
       • วัชรินทร์ จารุจินดา
        Description
       • วัชรี จารุจินดา
        Description
       • วริทธิ์ตา จารุจินดา
        Description
       • วัชระ จารุจินดา
        Description
     • ชลิต จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • พูนทรัพย์ (หาญนอก)
       มีบุตรธิดา ๕ คน
       • บดินทร์ จารุจินดา
        Description
       • กิตติ จารุจินดา
        Description
       • ภันรัชสา จารุจินดา
        Description
       • อัศวิน จารุจินดา
        Description
       • กวิน จารุจินดา
        Description
     • ศักดิ์ชัย จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • สำรวย
       มีบุตรธิดา ๒ คน
       • รจเรข จารุจินดา
        Description
       • ธนดล จารุจินดา
        Description
  • หม่อมราชวงศ์เผื่อน
   มีบุตร-ธิดา ๖ คน
   • เรือตรีพิศ จารุจินดา รน.
    มีภรรยา ๑ คน
    • บุญส่ง (เปล่งมณี)
     มีบุตร-ธิดา ๙ คน
     • บุญพิศ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • พิศ (สีนิลทิน)
       มีบุตร ๒ คน
       • ทันตแพทย์เกษม จารุจินดา
        Description
       • อาษา จารุจินดา
        Description
     • สุพิศ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • ประหยัด
       มีบุตรธิดา ๕ คน
       • พงศ์พัฒน์ จารุจินดา
        Description
       • พฤทธิพงษ์ จารุจินดา
        Description
       • สิริรัตน์ จารุจินดา
        Description
       • ศิวพงษ์ จารุจินดา
        Description
       • ปิยะนุช จารุจินดา
        Description
     • พันธุ์พิศ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • (ไม่ทราบชื่อ)
       มีบุตร ๒ คน
       • (ไม่ทราบชื่อ)
        Description
       • (ไม่ทราบชื่อ)
        Description
     • เพลินพิศ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • พยุง นุชน้อมบุญ
       มีบุตรธิดา ๔ คน
       • ศุภชาต นุชน้อมบุญ
        Description
       • เรืออากาศเอกพินิจ นุชน้อมบุญ
        Description
       • สยาม นุชน้อมบุญ
        Description
       • อวัสดา นุชน้อมบุญ
        Description
     • พวงพิศ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • พันตรีจำเนียร นวมสุวรรณ
       มีบุตรธิดา ๓ คน
       • จ่าสิบเอกนิพนธ์ นวมสุวรรณ
        Description
       • พจนารถ นวมสุวรรณ
        Description
       • พรรณ นวมสุวรรณ
        Description
     • พงษ์พิศ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • จิรา (แสงนิลแจ่ม)
       มีบุตร ๑ คน
       • กมลชัย จารุจินดา
        Description
     • เพ็ญพิศ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • อนันต์ นกแจ้ง
       มีบุตรธิดา ๔ คน
       • เอนก นกแจ้ง
        Description
       • พรพิช นกแจ้ง
        Description
       • อำนาจ นกแจ้ง
        Description
       • พนิดา นกแจ้ง
        Description
     • พริ้มพิศ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • ร้อยเอกกัมปนาท ชังจินดา
       มีบุตร ๑ คน
       • ยุทธนา ชังจินดา
        Description
     • พันตำรวจโทเกียรติ จารุจินดา
      มีภรรยา ๒ คน
      • (ไม่มีข้อมูล)
       Description
       • จักรกริช จารุจินดา
        Description
       • กิตติ จารุจินดา
        Description
       • ทาริกา จารุจินดา
        Description
      • (ไม่มีข้อมูล)
       Description
   • แถบ จารุจินดา
    มีสามี ๑ คน
    • (ไม่ทราบชื่อ) อิศรางกูร ณ อยุธยา
     Description
   • แถว จารุจินดา
    มีภรรยา ๒ คน
    • เปรมจิต (นิ่มนูนใจ)
     มีบุตร ๑ คน
     • ประวิทย์ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • (ไม่ทราบชื่อ)
       มีบุตรธิดา ๔ คน
       • ปภัสสร จารุจินดา
        Description
       • วลีรัตน์ จารุจินดา
        Description
       • ถวัลย์ จารุจินดา
        Description
       • วิวัฒน์ จารุจินดา
        Description
    • ประไพ (แหทอง)
     มีบุตรธิดา ๘ คน
     • สันติ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • กำไร (ทับสิน)
       มีบุตรธิดา ๗ คน
       • สุวิทย์ จารุจินดา
        Description
       • กิตติกุล จารุจินดา
        Description
       • กอบกุล จารุจินดา
        Description
       • สันตศิริ จารุจินดา
        Description
       • กำพล จารุจินดา
        Description
       • ปริญญา จารุจินดา
        Description
       • ศศิธร จารุจินดา
        Description
     • จารุวรรณ จารุจินดา
      Description
     • ประพัฒน์ จารุจินดา
      มีภรรยา ๒ คน
      • ลำใย (มาป้อง)
       มีบุตรธิดา ๔ คน
       • กุลณัฐฐา จารุจินดา
        Description
       • อภิศรณ์ จารุจินดา
        Description
       • จิตรา จารุจินดา
        Description
       • จตุพล จารุจินดา
        Description
      • สุชาดา (คงกลิ่น)
       มีบุตร ๑ คน
       • พงพัฒน์ จารุจินดา
        Description
     • ธันยนันท์ (วาสนา) อั๋นประเสริฐ
      มีสามี ๑ คน
      • นพอนันต์ อั๋นประเสริฐ
       มีบุตรธิดา ๓ คน
       • อธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ
        Description
       • พีรวัส อั๋นประเสริฐ
        Description
       • เกษศิรินทร์ (อั๋นประเสริฐ) เลิศบวรพิพิธ
        Description
     • ถาวร จารุจินดา
      Description
     • พรทิพย์ จารุจินดา
      Description
     • พิทยา จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • กัลยาณี (คำพิชิต)
       มีธิดา ๑ คน
       • แพรไพลิน จารุจินดา
        Description
     • ปราโมทย์ จารุจินดา
      Description
   • ริ้ว จารุจินดา
    Description
   • ผัน จารุจินดา
    มีสามี ๑ คน
    • ลพ ทองสุวรรณ์
     มีบุตรธิดา ๗ คน
     • ณรงค์ ทองสุวรรณ์
      Description
     • นภา ทองสุวรรณ์
      มีสามี ๑ คน
      • สุวรรณ เตียวิวัฒน์
       Description
     • มาลี ทองสุวรรณ์
      มีสามี ๑ คน
      • พัลลภ ฉายระบิล
       Description
     • ประเสริฐ ทองสุวรรณ์
      มีภรรยา ๑ คน
      • ศิริพร (อินทะแสน)
       มีบุตรธิดา ๒ คน
       • เอกลักษณ์ ทองสุวรรณ์
        Description
       • วราภรณ์ ทองสุวรรณ์
        Description
     • ปัญจมาศ ทองสุวรรณ์
      Description
     • วัลลภ ทองสุวรรณ์
      มีภรรยา ๑ คน
      • กรรณิการ์ (คุณยศยิ่ง)
       มีบุตรธิดา ๒ คน
       • ปฐมาวดี ทองสุวรรณ์
        Description
       • บดินทร์ ทองสุวรรณ์
        Description
     • ต่อศักดิ์ ทองสุวรรณ์
      Description
   • กองเงิน จารุจินดา
    Description
  • (ไม่ทราบชื่อ)
   มีบุตร-ธิดา ๒ คน
   • น้อม จารุจินดา
    มีสามี ๑ คน
    • พันตรีพระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา)
     มีบุตร ๑ คน
   • พันโทพระสำแดง ฤทธิ์รงค์ (อั๋น จารุจินดา)
    มีภรรยา ๒ คน
    • เศรษฐี (ทองแถม)
     มีธิดา ๑ คน
     • ศรีสะอาด จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • หม่อมเจ้าจรัญญา จรูญโรจน์
       มีบุตรธิดา ๗ คน
       • ม.ร.ว.จันทร์จรัส จรูญโรจน์
        Description
       • ม.ร.ว.นิตยศรี จรูญโรจน์
        Description
       • ม.ร.ว.รพีพรรณ จรูญโรจน์
        Description
       • ม.ร.ว.วรรณอำไพ จรูญโรจน์
        Description
       • ม.ร.ว.ดนัยนาท จรูญโรจน์
        Description
       • ม.ร.ว.สุชาติกุล จรูญโรจน์
        Description
       • ม.ร.ว.จรูญฤทธิ์ จรูญโรจน์
        Description
    • เจริญ (เงินโอภาส)
     มีบุตรธิดา ๕ คน
     • อุไรรัตน์ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • สว่าง วราลักษณ์
       (ไม่มีผู้สืบสกุล)
     • อุษา จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • จี้ เตมีย์
       มีธิดา ๑ คน
       • จิตราพร เตมีย์ (Chitraporn Loh)
        Description
     • อุบลวรรณ จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • สมชาย สมานพันธ์
       มีธิดา ๒ คน
       • นิรชา สมานพันธ์
        Description
       • ปิยนุช สมานพันธ์
        Description
     • อุทัยศรี จารุจินดา
      Description
     • อาสาชาติ จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • ปิยนุช (พงษ์จิตภักดิ์)
       มีธิดา ๑ คน
       • ชนิดา จารุจินดา
        Description
Scroll to Top