สายสกุลที่ ๒

 • พลโทและพลเรือตรี
  พระยาเทพอรชุน
  (เจ๊ก จารุจินดา)
  มีภรรยา ๔ คน

  พลโท พลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา) เป็นบุตรของพระยาเพชรพิไชย (ทองจีน จารุจินดา) และคุณหญิงเย็น เพชรพิไชย (เกตุทัต) เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๓๙๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน มีพี่น้องร่วมบิดา ๑ คน

  เมื่ออายุ ๑๐ ปี ท่านบิดาได้จ้างครูมาสอนหนังสือไทยที่บ้าน และเล่าเรียนในการช่างทองในสำนักของท่านบิดาด้วย

  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๔๐๙ อายุ ๑๕ ปี ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษ ทำราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในเวรศักดิ์

  • คุณหญิงสาย
   มีบุตร-ธิดา ๓ คน
   • คุณหญิงสุเรนทรราชเสนา
    (สอาด จารุจินดา)
    มีสามี ๑ คน
    • มหาอำมาตย์ตรีพระยาสุเรนทรราชเสนา (เจิม จารุจินดา)
     Description
   • พันตรีพระจำเริญพลรบ (แฐม จารุจินดา)
    มีภรรยา ๔ คน
    • น้อม จารุจินดา
     มีบุตร ๑ คน
     • ร้อยโทขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ จารุจินดา)
      มีภรรยา ๑ คน
      • อุไรวรรณ (ลี้)
       มีบุตร ๑ คน
       • พลอากาศตรีนายแพทย์สุจินต์ จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • อัญชลี (ศาลยาชีวิน)
         มีบุตร-ธิดา ๓ คน
         • ศรัณย์ จารุจินดา
          มีภรรยา ๒ คน
          • พรรณจันทร์ ศาลยาชีวิน (หย่า)
           มีบุตร ๒ คน
           • พศิน จารุจินดา
            Description
           • พงศยา จารุจินดา
            Description
          • วีณา (จิตรมหึมา)
           มีบุตร ๑ คน
           • ศรวณะ จารุจินดา
            Description
         • ดร.ศัลยา จารุจินดา
          มีสามี ๑ คน
          • ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (หย่า)
           มีธิดา ๑ คน
           • พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา
            Description
         • ศราวุธ จารุจินดา
          มีภรรยา ๑ คน
          • สาสิริยา (ภัคสรกุลพิทักษ์)
           มีบุตร ๑ คน
           • คมป์ปภัส จารุจินดา
            Description
    • เผื่อน (วราห์สิน)
     มีบุตร ๓ คน
     • ชุณ จารุจินดา
      Description
     • เติม จารุจินดา
      มีภรรยา ๑ คน
      • แฉล้ม (ดำสนิท)
       มีบุตร-ธิดา ๕ คน
       • เต็มศักดิ์ จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • บังอร (โรจนวาศ)
         มีธิดา ๒ คน
         • ดวงธรรม จารุจินดา
          Description
         • ดวงทิพย์ จารุจินดา
          Description
       • เจิมสุข จารุจินดา
        Description
       • จุมพล จารุจินดา
        Description
       • สร้อยสวาท จารุจินดา
        Description
       • ณิชาภัทร จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • สมพงษ์ ศรีสวัสดิ์
         มีบุตร-ธิดา ๒ คน
         • หัตถพงศ์ จารุจินดา
          มีภรรยา ๑ คน
          • เพลินพรรณ (กุมภะ)
           มีบุตร ๒ คน
           • ภควัต จารุจินดา
            Description
           • เวชพิสิทธ์ จารุจินดา
            Description
         • กัณฐชา จารุจินดา
          Description
     • เอื้อ จารุจินดา
      มีภรรยา ๒ คน
      • บุญชมัย จารุจินดา
       มีบุตร ๑ คน
       • บุญสันต์ จารุจินดา
        Description
      • ประภา (ลิ้ม)
       มีบุตร-ธิดา ๒ คน
       • พลตำรวจโทอัมพร จารุจินดา
        มีภรรยา ๑ คน
        • ชนินทร (ถาวรวัฒนะ)
         มีธิดา ๒ คน
         • นิภาพร จารุจินดา
          มีสามี ๑ คน
          • เตชิน อรุณากูร
           Description
         • พิชยา จารุจินดา
          มีสามี ๑ คน
          • ธนัฐ โฆษิตประเสริฐ
           มีบุตร ๑ คน
           • ธนพิชญ์ โฆษิตประเสริฐ
            Description
       • ดร.แพทย์หญิงจันทน์สุดา จารุจินดา
        มีสามี ๑ คน
        • น.พ.จิรศักดิ์ วงศ์ศรีชนาลัย
         มีบุตร ๑ คน
         • คณิสร วงศ์ศรีชนาลัย
          Description
    • มาลี (คิวน์ตระกูล)
     มีธิดา ๑ คน
     • สายหยุด จารุจินดา
      Description
    • เจ้าอัม (ณ ลำปาง)
     มีธิดา ๑ คน
     • บุญชมัย จารุจินดา
      มีสามี ๑ คน
      • เอื้อ จารุจินดา
       มีบุตร ๑ คน
       • บุญสันต์ จารุจินดา
        Description
   • สอิ้ง จารุจินดา
    มีสามี ๑ คน
    • ร้อยโทโต จารุจินดา
     ไม่มีผู้สืบสกุล
  • อบเชย
   ไม่มีผู้สืบสกุล
  • ชื่น
   ไม่มีผู้สืบสกุล
  • ม.ล.หญิงจวง ปาลกะวงศ์
   มีธิดา ๑ คน
   • เฉื่อย จารุจินดา
    มีสวามี ๑ พระองค์
    • หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์
     มีโอรส-ธิดา ๔ พระองค์
     • หม่อมราชวงศ์หญิงทิพลาภ ทวีวงศ์
      Description
     • พลตรีหม่อมทวีวงศ์ ถวัลย์ศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)
      Description
     • หม่อมราชวงศ์หญิงภัทรา ทวีวงศ์
      Description
     • พันตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์ดิลกลาภ ทวีวงศ์
      Description
Scroll to Top