รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา )

หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา ) เป็นบุตร เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ๒ คน พี่น้องร่วมบิดา ๑๐ คน

การรับราชการ

   • พ.ศ. ๒๔๕๑ เริ่มรับราชการเป็นนายทะเบียนบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ระยะหนึ่ง แล้วเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๓
   • พ.ศ. ๒๔๗๔ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ย้ายไปรับตำแหน่งปลัดจังหวัดชัยนาท แล้วย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดปทุมธานี รับราชการได้ประมาณ ๒๕ ปีเศษ ได้ลาออกจากราชการ
   • พ.ศ. ๒๔๘๐ พอลาออกจากราชการปีกว่า ๆ ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ก็เข้ารับราชการใหม่เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นแขวงปทุมวัน จังหวัดพระนคร

หลวงชนานุกูลกิจ มีภรรยา ๒ คน

   • คุณสงวน ( ณ สงขลา ) มีบุตรและธิดา ๖ คน
   • คุณชุ่ม มีบุตรและธิดา ๖ คน

หลวงชนานุกูลกิจ ถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๘๗ อายุประมาณ ๕๘ ปี ได้จัดการปลงศพที่วัดสุคันธาราม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ในวันรุ่งขึ้น ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๗ เป็นการเร่งด่วนตามคำบัญชาของท่านบิดา เพื่อความปลอดภัยเพราะภาวะการณ์อยู่ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทิ้งระเบิดบ่อยครั้งขึ้น

Scroll to Top