รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา )

หลวงชนานุกูลกิจ ( จวง จารุจินดา ) เป็นบุตร เจ้าพระยาสุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( พร จารุจินดา ) และคุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุริทรฦาไชย ( วัชราภัย ) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2429 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 2 คน พี่น้องร่วมบิดา 10 คน

การรับราชการ

   • พ.ศ. 2451 เริ่มรับราชการเป็นนายทะเบียนบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2451 ระยะหนึ่ง แล้วเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพฯ จนถึง พ.ศ. 2473
   • พ.ศ. 2474 ต่อมาปี พ.ศ. 2474 ย้ายไปรับตำแหน่งปลัดจังหวัดชัยนาท แล้วย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดปทุมธานี รับราชการได้ประมาณ 25 ปีเศษ ได้ลาออกจากราชการ
   • พ.ศ. 2480 พอลาออกจากราชการปีกว่า ๆ ใน พ.ศ. 2480 ก็เข้ารับราชการใหม่เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นแขวงปทุมวัน จังหวัดพระนคร

หลวงชนานุกูลกิจ มีภรรยา 2 คน

   1. คุณสงวน ( ณ สงขลา ) มีบุตรและธิดา 6 คน
   2. คุณชุ่ม มีบุตรและธิดา 6 คน

หลวงชนานุกูลกิจ ถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2487 อายุประมาณ 58 ปี ได้จัดการปลงศพที่วัดสุคันธาราม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ในวันรุ่งขึ้น 22 สิงหาคม 2487 เป็นการเร่งด่วนตามคำบัญชาของท่านบิดา เพื่อความปลอดภัยเพราะภาวะการณ์อยู่ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา กรุงเทพฯ ถูกโจมตีทิ้งระเบิดบ่อยครั้งขึ้น

Scroll to Top