ชั้นที่ 7 ของสายที่ 1
(ช) ศุภชัย จารุจินดา + จิตติพร (ศิลปวงศ์ษา) มีบุตร 1 คน       1.6.6
  1.(ช) นฤเบศก์ จารุจินดา 1.7.(1.6.6)/1
(ช) สิทธวีร์ จารุจินดา  + อรอุมา (จบกระโทก) มีบุตร 2 คน 1.6.9
  1.(ช) วรวรรธน์ จารุจินดา 1.7.(1.6.9)/1
  2.(ช) วีรวิชญ์ จารุจินดา 1.7.(1.6.9)/2