ลำดับการสืบสกุล

เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ (หม้อ)   เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง ในรัชกาลที่ ๑
     
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ (ทองดี)   เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง ในรัชกาลที่ ๑ เช่นกัน
     
พระยามหาอำมาตย์ (จุ้ย)   รับราชการในกระทรวงมหาดไทย
     
พระยาเทพวรชุน (อ้น)   เป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม
     
จมื่นราชนาคา (พิณ)   ดำรงตำแหน่งปลัดกรมพระคลังสินค้า
(เดิมว่าเป็นหลานและบุตรเขยพระยาเทพวรชุน (อ้น) แต่
คำบอกเล่าของคุณหญิงชอุ่ม สุรบดินทรสุรินทรฦาชัย
(ชอุ่ม จารุจินดา) ว่า มีผู้รู้สกุลขุนนางยืนยันว่า จมื่นราชนาคา (พิณ) เป็นบุตรพระยาเทพวรชุน (อ้น)
     
พระยาเพชรพิไชย (ทองจีน)   คุณหญิงเพชรพิไชย (เย็น)
     
พระยารัตนสมบัติ (แป๊ะ)   ต้นสายที่ ๑
     
พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก)   ต้นสายที่ ๒
     
พระอภิรักษ์ราชอุทยาน (ถม)   ต้นสายที่ ๓
     
เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย (พร)   ต้นสายที่ ๔
     
พระยาศรีธรรมศุภราช (เจริญ)   ต้นสายที่ ๕