สายที่ 4 ชั้นที่ 1
มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร  จารุจินดา) 
มีภรรยา  4 คน มีบุตร -ธิดา  13 คน  ดังนี้
+ แฉ่ง (........)  มีธิดา  2 คน
  1. (ญ) แดง จารุจินดา (4.2.1)
  2. (ญ) ดำ จารุจินดา (4.2.2)
+ คุณหญิงบุญรอด  (วัชราภัย)  มีบุตร 3 คน
  3. (ช) วงศ์ จารุจินดา      (มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์) (4.2.3)
  4. (ช) จวง จารุจินดา      (รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ) (4.2.4)
  5. (ช) หยู่ จารุจินดา      (พันโท พระตะบะฤทธิรงค์) (4.2.5)
+ คุณหญิงเพิ่ม  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  2 คน ดู (1.2.1)
  6. (ช) เชื้อ จารุจินดา  
  7. (ญ) บุบผา จารุจินดา  
+ คุณหญิงชอุ่ม  (คุปตารักษ์)  มีบุตร-ธิดา  6 คน
  8. (ญ) พาชื่น จารุจินดา (4.2.6)
  9. (ช) โชค จารุจินดา (4.2.7)
  10. (ญ) พิมพา จารุจินดา (4.2.8)
  11. (ญ) ภัทรา จารุจินดา (4.2.9)
  12. (ญ) จิรพร จารุจินดา (4.2.10)
  13. (ช) พชร จารุจินดา (4.2.11)