ชั้นที่ 5-6 ของสายที่ 2
(ช) ศรัณย์  จารุจินดา มีภรรยา 2 คน  มีบุตร 2 คน 2.5.1
+ พรรณจันทร์  ศาลยาชีวิน (หย่ากัน)  มีบุตร 2 คน
  1. (ช) พศิน จารุจินดา (2.6.1)
  2. (ช) พงศยา จารุจินดา (2.6.2)
+ วีณา  (จิตรมหึมา)  มีบุตร  1 คน  
  3. (ช) ศรวณะ จารุจินดา (2.6.3)
(ญ) ดร.ศัลยา  (จารุจินดา)  +  ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา  (หย่ากัน)   มีธิดา  1 คน 2.5.2
  1. (ญ) พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา  
(ช) ศราวุธ จารุจินดา + สาสิริยา (ภัคสรกุลพิทักษ์)  มีบุตร 1 คน 2.5.3
  1. (ช) คมป์ปภัส จารุจินดา 2.6.(2.5.3)
(ช) หัตถพงศ์  จารุจินดา + เพลินพรรณ (กุมภะ) มีบุตร 2 คน 2.5.6
  1. (ช) ภควัต จารุจินดา (2.6.4)
  2. (ช) เวชพิสิทธ์ จารุจินดา (2.6.5)