สายที่ 2 ชั้นที่ 1

พลโทและพลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก  จารุจินดา)
มีภรรยา 4 คน มีบุตร-ธิดา  4 คน ดังนี้
+ คุณหญิงสาย  มีบุตร-ธิดา  3 คน
1. (ญ) สอาด จารุจินดา (2.2.1)
2. (ช) แฐม จารุจินดา (2.2.2)
3. (ญ) สอิ้ง จารุจินดา (2.2.3)
+ อบเชย           (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ชื่น                (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ม.ล.หญิงจวง   ปาลกะวงศ์  มีธิดา  1 คน
4. (ญ) เฉื่อย จารุจินดา (2.2.4)
Scroll to Top