สายที่ 4 ชั้นที่ 1

มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร  จารุจินดา)
มีภรรยา  4 คน มีบุตร -ธิดา  13 คน  ดังนี้
+ แฉ่ง (……..)  มีธิดา  2 คน
1. (ญ) แดง จารุจินดา (4.2.1)
2. (ญ) ดำ จารุจินดา (4.2.2)
+ คุณหญิงบุญรอด  (วัชราภัย)  มีบุตร 3 คน
3. (ช) วงศ์ จารุจินดา      (มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์) (4.2.3)
4. (ช) จวง จารุจินดา      (รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ) (4.2.4)
5. (ช) หยู่ จารุจินดา      (พันโท พระตะบะฤทธิรงค์) (4.2.5)
+ คุณหญิงเพิ่ม  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  2 คน ดู (1.2.1)
6. (ช) เชื้อ จารุจินดา
7. (ญ) บุบผา จารุจินดา
+ คุณหญิงชอุ่ม  (คุปตารักษ์)  มีบุตร-ธิดา  6 คน
8. (ญ) พาชื่น จารุจินดา (4.2.6)
9. (ช) โชค จารุจินดา (4.2.7)
10. (ญ) พิมพา จารุจินดา (4.2.8)
11. (ญ) ภัทรา จารุจินดา (4.2.9)
12. (ญ) จิรพร จารุจินดา (4.2.10)
13. (ช) พชร จารุจินดา (4.2.11)

 

Scroll to Top