สายที่ 3 ชั้นที่ 1

ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทธยาน   ( ถม    จารุจินดา )
มีภรรยา 3  คน มีบุตร-ธิดา  9 คน ดังนี้
+ จันทร์  (วรวิเศษ)   มีบุตร  1 คน
1. (ช) เขียน จารุจินดา (3.2.1)
+ หม่อมราชวงศ์  เผื่อน (………….)   มี บุตร-ธิดา  6 คน
2. (ช) เรือตรีพิศ จารุจินดา  รน (3.2.2)
3. (ญ) แถบ จารุจินดา (3.2.3)
4. (ช) แถว จารุจินดา (3.2.4)
5. (ญ) ริ้ว จารุจินดา (3.2.5)
6. (ญ) ผัน จารุจินดา (3.2.6)
7. (ช) กองเงิน จารุจินดา (3.2.7)
+ …………………..  มีบุตร-ธิดา  2 คน
8. (ญ) น้อม จารุจินดา (3.2.8)
9. (ช) พันโทพระสำแดง ฤทธิ์รงค์ (อั๋น  จารุจินดา) (3.2.9)
Scroll to Top