สายที่ 2 ชั้นที่ 3-4

(ช) ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ  จารุจินดา) +  อุไรวรรณ (ลี้)  มีบุตร 1 คน 2.3.1
1. (ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์ จารุจินดา (2.4.1)
(ช) เติม  จารุจินดา  +  แฉล้ม  (ดำสนิท)  มีบุตร-ธิดา  5 คน 2.3.3
1. (ช) เต็มศักดิ์ จารุจินดา (2.4.2)
2. (ญ) เจิมสุข จารุจินดา (2.4.3)
3. (ช) จุมพล จารุจินดา (2.4.4)
4. (ญ) สร้อยสวาท จารุจินดา (2.4.5)
5. (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา (2.4.6)
(ช) เอื้อ  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน  บุตร-ธิดา  3 คน 2.3.4
+  บุญชมัย  จารุจินดา  มีบุตร  1 คน
1. (ช) บุญสันต์ จารุจินดา (2.4.7)
+ ประภา  (ลิ้ม)  มีบุตร-ธิดา  2 คน
2. (ช) พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา (2.4.8)
3. (ญ) ดร.แพทย์หญิงจันทน์สุดา จารุจินดา (2.4.9)
(ญ) บุญชมัย   จารุจินดา  +  เอื้อ   จารุจินดา 2.3.6 ดู (2.3.4)
Scroll to Top