สายที่ 1 ชั้นที่ 7

(ช) วิชญะ จารุจินดา + นิลุบล (ตั้งปฏิภาณ) มีธิดา 1 คน 1.6.4
1.(ญ) ณัฐนลิน จารุจินดา 1.7.(1.6.4)/1
(ช) ศุภชัย จารุจินดา + จิตติพร (ศิลปวงศ์ษา) มีบุตร 1 คน 1.6.6
1.(ช) นฤเบศก์ จารุจินดา 1.7.(1.6.6)/1
(ช) สิทธวีร์ จารุจินดา + อรอุมา (จบกระโทก) มีบุตร 2 คน 1.6.9
1.(ช) วรวรรธน์ จารุจินดา 1.7.(1.6.9)/1
2.(ช) วีรวิชญ์ จารุจินดา 1.7.(1.6.9)/2
Scroll to Top